fbpx

โครงการ คายัคตกปลาและคายัคเพื่อการท่องเที่ยว&ซัพบอด
ณ ชายหาดบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
วันที่ 17-18 กันยายน 2565


ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายอโนชา ใจหาญ (ร้านนิชาดาช็อป)

วัตถุประสงค์ของการจัด

                ด้วยกลุ่มผู้พายเรือคายัคในฝั่งภาคใต้ได้มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นในทางพายเรือคายัคเพื่อสันทนาการ  เพื่อการท่องเที่ยว หรือ เพื่อการตกปลา เป็นกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ ท่านที่มีความสนใจในเรือคายัค ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน พบปะพูดคุย ทำความรู้จักกันและเพื่อที่จะได้ขยายกลุ่มให้เป็นที่รู้จัก อนึ่ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชุมพร และในการจัดงานได้มีกิจกรรมปล่อยลูกปูม้าในช่วงวันงาน

หลักการและเหตุผล

                การท่องเที่ยวเชิงกีฬากำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย ซึ่งการพายเรือคายัคเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทางกลุ่มได้มองเห็นถึงความสำคัญในการท่องเที่ยวแบบรักษาระบบนิเวศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากมลพิษ จึงได้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันตกปลาด้วยเรือคายัค และ คายัคเพื่อการท่องเที่ยว และซัพบอดเพื่อการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์โครงการ 

– เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

– ได้มีการรวมกลุ่มของผู้สนใจในการพายเรือคายัคตกปลา

– ได้ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีรายได้เข้ามาในพื้นที่

– มีการจัดอบรมการใช้เรือคายัคเบื้องต้นให้กับผู้ที่สนใจ

– การช่วยเหลือตัวเองเมื่อประสบเหตุการณ์ต่างๆ

– ปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

            ผู้ที่สนใจในเรื่องของเรือคายัค ประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ

            จำนวนเรือคายัคและซัพบอดที่เข้าร่วม 50 ลำ

วิธีดำเนินงาน

1.เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เวปไซต์  https://nichadashop.com/fishing-registration/

2.ค่าสมัครท่านละ 300 บาทสำหรับผู้เข้าแข่งขันคายัคตกปลา คายัคท่องเที่ยว&ซัพบอดสมัครฟรี

3.ผู้เข้าแข่งขันต้องนำเรือมาเองติดตั่งโซน่าได้ ไม่ให้ติดตั่งเครื่องยนต์ หรือ มอเตอร์ไกส์

4.นักกีฟ้าจะได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน เพื่อใช้การแข่งขัน-เล่นเกมส์และรับรางวัล

5.ทางผู้จัดจะไม่จัดหาที่พักให้นักกีฬา จะต้องจองที่พักเอง หรือประสงค์กางเต็นท์ในที่ทางผู้จัด จัดเตรียมไว้ให้

6.ทางผู้จัดจะขอรบกวนนักกีฬาที่เข้าทำการแข่งขันนำกล่องใส่ข้าว-ช้อน-ขวดน้ำ ติดมาด้วยเพื่อใช้ในเวลาลงทะเลเราจะพยายามไม่พาขยะลงไป จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง (ไม่บังคับ)

7.ทางผู้จัดมีการประกันภัยเป็นกลุ่มให้

8.ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ต่างๆให้ดูประกาศจากทาง เวปไซต์  https://nichadashop.com

9.มีเสื้อแขนสั้นแจกฟรีสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหน้าเวปไซต์เท่านั้น

กิจกรรม มี 2 ประเภท ดังนี้

1.คายัคตกปลา แข่งขัน ค่าสมัครท่านละ 300 บาท

2.คายัคเพื่อการท่องเที่ยวและซัพบอด (ทัวร์ริ่ง) 22 กิโล สมัครฟรี

ทั้งสองกิจกรรม มีข้าว 1 เมื้อและน้ำ ฟรี

การแบ่งประเภทของรางวัล คายัคตกปลา มี 8 รางวัล ดังนี้

                1.รางวัลชนะเลิศปลาใหญ่    จำนวน 1 รางวัล

ปลาเกมส์น้ำหนักเกิน 3 กรัมขึ้นไป(ยกเว้นปลาอนุรักษ์) ชั่งบันทึกน้ำหนัก และทำการจับฉลากน้ำหนักเพื่อหาน้ำหนักตัดสิน

2.ประเภทปลาเกมส์

2.1รางวัลชนะเลิศปลาเกมส์    จำนวน 1 รางวัล

2.2รางวัลรองชนะเลิศปลาเกมส์ อันดับ 1   จำนวน 1 รางวัล

2.3รางวัลรองชนะเลิศปลาเกมส์ อันดับ 2   จำนวน 1 รางวัล

3.ประเภทปลาหมึก 1 ตัวน้ำหนักมากที่สุด 3 อันดับ

3.1รางวัลชนะเลิศปลาเกมส์    จำนวน 1 รางวัล

3.2รางวัลรองชนะเลิศปลาเกมส์ อันดับ 1   จำนวน 1 รางวัล

3.3รางวัลรองชนะเลิศปลาเกมส์ อันดับ 2   จำนวน 1 รางวัล

4.ปลาหมึกรวมจำนวนตัวมากที่สุด 1 รางวัล เป็นของรางวัล

คายัคเพื่อการท่องเที่ยวและซัพบอด (ทัวร์ริ่ง) 22 กิโล

                พายจบเส้นทาง รับเหรียญ ที่ละลึกในงาน

ของรางวัลพิเศษ

เครื่องโซน่าหาปลา+GPS 1รางวัล (โดยร้านเซาเทริน์มารีนเทค)

รายละเอียดกฏกติกา

1.ปลาที่นำมาชั่งต้องมีน้ำหนักเกินกว่า 0.3 กิโลกรัม ปลาหมึกไม่จำกัดน้ำหนักขั้นต่ำ

2.กำหนดประเภทปลาอนุรักษ์ หรือปลาที่ไม่ใช่ปลาเกมส์ ไม่อนุญาตให้นำมาชั่ง ถ้าตกได้ต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติทันที เช่น ปลานกแก้ว ปลาฉลาม ปลาการ์ตูน(ถ้ามีการร้องเรียนจากทางเจ้าหน้าที่ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)

3.นักกีฬาต้องเตรียม เสื้อชูชีพ เพื่อใช้ในการแข่งขัน (ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีทางผู้จัดจะไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขันและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน)

4.อุปกรณ์ที่ใช้คันเบ็ดเท่านั้น ห้ามใช้ แห อวน

5.กรณีน้ำหนักปลาเท่ากันนักกีฬาที่เข้ามาชั่งก่อนเป็นผู้ชนะ นักกีฬาจะต้องมาหยุดเวลาการแข่งขันที่โต๊ะกรรมการและเอา ปลาหมึก หรือ ปลาที่ต้องการนำมาชั่ง เพื่อบันทึกน้ำหนักปลา

6.ห้ามใช้เครื่องยนต์เล็ก/มอเตอร์ไกส์  สามารถติดตั้งซาวเดอร์ได้ เรือคายัคไม่จำกัดประเภท-รุ่น-ยี้ห้อ

7.นักกีฬาที่ทำการสมัครกับทางผู้จัดถือว่ารับทราบกฏกติกาของทางผู้จัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

8.ห้ามใช้เครื่องยนต์เล็ก/มอเตอร์ไกส์  สามารถติดตั้งซาวเดอร์ได้ เรือคายัครุ่นเท้าปั่น-ทีบเข้าร่วมได้

9.การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10.เรือ-ชูชีพ ที่ใช้ร่วมกิจกรรมต้องนำมาเอง

กำหนดการแข่งขัน

วันที่ 17 กันยายน 2565

16.00 น. จุดนัดพบ บริเวณหน้าหาดบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

16.30 น. ลงทะเบียนและรับบัตรประจำตัว  พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น. สรุปกติกาการแข่งขันและของรางวัล แนะนำจุดตกปลา

18.30 น. กิจกรรมเล็กๆริมหาดการแสดงเวทีกลาง พักผ่อน

วันที่ 18 กันยายน 2565

06.00 น. นักกีฬาทุกท่านพร้อมที่จุดปล่อยตัวหน้าหาดรับอาหารและน้ำ

07.00 น. ปล่อยตัว รับ ชั่งปลาและหยุดเวลา ได้ก่อน 14:00 น.

07.30 น. ปล่อยลูกปูม้า โดยกลุ่มคายัคทัวริ่งและซัพบอด และปล่อยตัว คายัคทัวร์ริ่งและซัพบอด

14.00 น. ปิดรับชั่งปลา  คายัคทัวร์ริ่งรายงานตัวจุดเส้นชัยเพื่อรับเหรียญ

14.30 น. เล่นเกมส์แจกของรางวัลจากทางผู้จัดงาน

16.00 น. ประกาศผล พิธีมอบโล่รางวัล ณ.เวทีกลาง

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราลล่วงหน้า

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถกางเต้นหน้าหาดที่ทางผู้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้

ห้องน้ำใช้ของทางรีสอต และรถสุขาเคลื่อนที่ได้ มีบูทขายอาหารบริการ

สถานที่จัดงาน

สถานที่จัดงาน

จุดปล่อยตัวหน้าหาดบางสน อ้อมแหลมแท่น ตรงไปเกาะไข่ แล้วอ้อมกลับมาจุดปล่อยตัว รับเหรียญที่ระลึก และกิจกรรมปล่อยลูกปู

กำหนดการ

7.30 ลงทะเบียน

8.00 ปล่อยลูกปูม้า

8.30 ปล่อยเรือคายัคทัวร์ริ่ง

10.00 พักทานอาหาร @เกาะไข่รวมกันถ่ายรูป

12.00 เส้นชัย+รับเหรียญที่ละลึก

กำหนดการ

6.00 ลงทะเบียนรับบัตรนักกีฬา

7.00 ปล่อยตัวหน้าหาด (มีเรือยางลากไปแหลมแท่น)

15.00 ปิดรับชั่งปลา

16.00 ประกาศผล

รางวัลพิเศษ เครื่อง โซน่า HOOK 2

และถ้วยรางวัลจาก ททท.ชุมพร-ระนอง

เพื่อให้สะดวกกับการสมัคร ควรโอนชำระค่าสมัครก่อนแล้วถึงจะมากรอกข้อมูลและแนบสลิป การโอน

ชำระค่าสมัคร เฉพาะคายัคตกปลา

300 บาท

โทรสอบถามการสมัคร 090-8899448

หรือเพิ่มเพื่อนทางไลย์สอบถามการรับสมัคร

เพิ่มเพื่อน

ผู้ที่สมัครลงแข่งตกปลา และผู้ร่วมกิจกรรมคายัคทัวร์ริ่ง ซัพบอด สมัครผ่านหน้าเวปจะได้รับเสื้อที่ระลึกฟรี

พร้อมเพย์ 081-7479210 นางนงลักษ์ ใจหาญ

โอนบัญชี ธ.กรุงศรี  161-1-37111-2 นางนงลักษ์ ใจหาญ

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

การเลือก คศ.เกิด

คายัคตกปลา

8

คายัคทัวร์ริ่ง

13

ซัพบอด

3